Header baggrund video forside

Bli eksamens/tentamensklar med et intensivforløp Book en mentor

Privatundervisning og skreddersydd leksehjelp


Fysisk eller online

Fysisk eller online

Privatundervisning gir resultater! Alle lærer forskjellig. Derfor tar vi utgangspunkt i ditt barns behov og personlige læringsstil, når vi leter etter den perfekte privatunderviseren for dere. Mentoren deres gjør det ikke bare morsomt å gjøre lekser, men skaper lærelyst og mestringsfølelse - vi er med andre ord mer enn bare leksehjelp!

Gjennom privatundervisning skaper vi faglig forståelse og aha-opplevelser. God kjemi mellom elev og mentor skaper selvtillit og større skoleglede, og det er det vi brenner aller mest for. Alle fortjener en god skolegang! Privatundervisningen foregår i trygge rammer i eget hjem, online eller på et felles møtested. En undervisningsøkt varer i 2 timer.

Slik foregår privatundervisning/leksehjelp


Vi er med hele veien - fra behovsavklaring til suksessopplevelse!

Vi er med hele veien - fra behovsavklaring til suksessopplevelse!

1. Behovsanalyse


100% fokus på ditt barns behov

100% fokus på ditt barns behov

Før vi setter i gang med et privatundervisningsforløp, utarbeider vi en behovsanalyse på bakgrunn av en innledende samtale. Her spør vi om elevens skolegang, faglige utfordringer, trivsel og lignende. Vi vil også veldig gjerne vite hva din sønn eller datter gjør på fritiden, om det er spesielle diagnoser eller behov vi skal være oppmerksomme på. Slik finner vi den helt rette mentor til dere. Dere får tilsendt behovsanalysen som inneholder en anbefaling om varighet/lengde på undervisningsforløpet deres.

2. En god match


Vi håndplukker mentoren deres

Vi håndplukker mentoren deres

På bakgrunn av behovsanalysen håndplukker vi en mentor til akkurat din sønn eller datter. Mentoren skal selvfølgelig matche elevens faglige behov, men vi etterstreber også å finne en mentor som matcher elevens fritidsinteresser og personlighet. Alle mentorene våre er toppstudenter som drives av å lære fra seg og skape faglige suksessopplevelser. De testes på pedagogiske og faglige evner, de utdannes løpende på våre interne workshops og de trenes i å gi effektiv leksehjelp og privatundervisning.

3. Gratis første møte


Vi avklarer forventningene rundt forløpet

Vi avklarer forventningene rundt forløpet

God kjemi mellom mentor og elev er essensiell for et givende forløp. Derfor innledes deres privatundervisningsforløp med en gratis kartleggingstime, som er første møte med mentor. Mentoren kommer hjem til dere eller møter dere online, og formålet med kartleggingstimen er å stemme av forventninger og se kjemien an. Kartleggingstimen er også deres mulighet for å avtale alle praktiske detaljer rundt privatundervisningen med mentoren deres, før forløpet kan gå i gang.

4. Magien begynner


Den faglige og personlige utviklingen tar fart!

Den faglige og personlige utviklingen tar fart!

Privatundervisning tilrettelegges etter din sønn eller datters behov og læringsstil. Hvis ditt barn for eksempel har en taktil læringsstil, vil mentor legge opp undervisning slik at eleven får stoffet i fingrene. Etter hver undervisningsøkt skriver mentor en rapport om dagens emne, elevens motivasjon og planen for neste undervisning. Dere kan lese alle mentors rapporter og følge med underveis. Ved behov for justeringer er det bare å kontakte oss!

Ofte stilte spørsmål om privatundervisning

Hvor mye koster en privatundervisningstime?

En privatundervisningstime koster fra kr. 395 per time. Prisen avhenger av hvor mange timer du ønsker å kjøpe.

På hvilke nivå kan jeg få privatundervisning?

MentorNorge tilbyr leksehjelp og privatundervisning på alle nivå og i alle aldre.

Kan jeg få privatundervisning online?

Ja, vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp online (onlineundervisning). Våre mentorer har god erfaring med å undervise på nett.

Er kartleggingstimen alltid gratis?

Ja, kartleggingstimen er alltid gratis i forløpene vår. Formålet med kartleggingstimen er å stemme av forventninger og se kjemien an med mentor. Kartleggingstimen er også deres mulighet for å avtale alle praktiske detaljer rundt privatundervisningen med mentoren deres, før forløpet kan gå i gang.

Hvor tilbyr dere privatundervisning?

Vi tilbyr privatundervisning i hele landet. MentorNorge er landets største og eneste landsdekkende tilbyder av privatundervisning.

Dere kan få leksehjelp online


Lise får leksehjelp over nett - hver uke

Lise får leksehjelp over nett - hver uke

Lise (15) har mentor over nett. Hun forteller at mentor har hjulpet henne med å bli bedre i de fagene hun sliter litt med. Det har blitt enklere å gjøre lekser og øve til prøver fordi hun har en fast avtale med mentor om når det skal gjøres. Skolearbeidet har blitt mer strukturert og morsomt!

Med et onlineforløp får Lise undervisningen i trygge rammer uten å måtte forlate hjemmet. Undervisningen foregår på en online plattform hvor både Lise og mentor kan dele skjerm, se hverandre, snakke. skrive og tegne sammen. Lise syns at det har blitt enklere å forstå det hun ikke forstod på skolen, fordi mentoren tilpasser seg henne som enkeltperson.

Andres erfaringer med privatundervisning og leksehjelp


99,2% vil anbefale oss til andre – se hvorfor her

99,2% vil anbefale oss til andre – se hvorfor her

Han har gått fra å være usikker på grunn av all undervisningen han har mistet, til nå å være trygg i fagene

- Mor til Victor, 15 år

Alle barna mine har hatt stor nytte av å ha mentor.

- Anne Brith, Blogger

Det har hjulpet meg å bli bedre i de fagene jeg sliter litt med

- Lise, 15 år

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra skolen på progresjonen til Tage i de fagene han har hatt mentor

- Mor til Tage, 15 år