Hopscotch page header

Vårt pedagogiske grunnlag


Læringsstiler er den lille forskjellen som gir store resultater

Læringsstiler er den lille forskjellen som gir store resultater

Forskning på innlæring viser at alle lærer forskjellig. Derfor tar vi stilling til elevens personlige læringsstil før forløpet begynner og bruker den i undervisningen. Det kaller vi skreddersydd leksehjelp. Svend Erik Schmidt er ekspert i læringsstiler og har utarbeidet treningsprogrammet som våre mentorer går igjennom.

Har du lyst til å vite mer om de 4 ulike læringsstilene? Klikk på videoen og hør Svend Erik Schmidt forklare de ulike måtene å lære på.

De fire læringsstilene


Hør vår ekspert Svend Erik Schmidt forklare nærmere om de fire læringsstilene

Hør vår ekspert Svend Erik Schmidt forklare nærmere om de fire læringsstilene

Ikon

Den visuelle eleven lærer best ved å få stoff illustrert og visualisert.

Ikon

Den kinestetiske eleven lærer best ved å bevege seg, og foretrekker å bruke alle sansene.

Ikon

Den taktile eleven lærer best ved å bruke hendene.

Ikon

Den auditive eleven lærer best ved å få nytt stoff forklart muntlig.