Veien til en bedre skolehverdag!

1

Ta kontakt

2

Snakk med veileder

3

Kartleggingstime

4

Kom i gang!

Legg igjen ditt telefonnummer - så tar vi kontakt:

Omtalt i

Sara Ottesen

Sara Ottesen

Mentor

«Hei! Mitt navn er Sara Ottesen og jeg er mentor i Trondheim, hvor jeg studerer økonomi og administrasjon. Jeg har valgt å være mentor fordi jeg synes det er veldig spennende å få sette meg inn i ulike elevers situasjoner. Det finnes mange måter å lære seg nytt stoff på, og jeg tror at enhver elev kan oppnå bedre resultater med tilpasset undervisning. Noe av det mest utfordrende som mentor er å klare å forstå hva eleven synes er vanskelig. Det er spennende å finne andre måter å forklare ting på, når den første eller andre metoden viste seg å ikke være god nok. Jeg har alltid vært tilhenger av hjemmelekser, men mulighetene for å få hjelp med lekser kan variere fra familie til familie. Derfor synes jeg dette er et flott tilbud i situasjoner der man ser at tid eller kunnskap ikke strekker til.»

Mats Jønlad

Mats Jønlad

Mentor

«Hei! Jeg heter Mats Jønland og er mentor i Trondheim. Til daglig studerer jeg industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU. Jeg har alltid vært opptatt av å bryte store og vanskelige ting ned til små, lette oppgaver. Noe av det mest givende for meg er når elevene mine skjønner poengene jeg viser dem, og klarer å bruke dem til å løse oppgaver på egenhånd.
Av å være mentor har jeg blitt mer bevist på egen studieteknikk, og hvordan forskjellige mennesker motiveres. Gjennom mentorordningen får jeg en mulighet til å gjøre en forskjell, som ofte leder til at elevene mine får et helt nytt syn på fagene vi jobber med. Det er moro det!»

Amund Rusten

Amund Rusten

Mentor

«Hei! Jeg heter Amund Rusten og er mentor i Bergen. Til daglig studerer jeg til å bli siviløkonom ved NHH. For meg er det virkelig flott å få kunne hjelpe elevene til å mestre noe de tidligere syntes var utfordrende. Vi lærer alle forskjellig, og som mentor er det min oppgave å finne det opplegget som passer best til hver enkelt elev. Det føles givende å få være en del av en ordning der hensikten er å gi elevene best mulig faglig utgangspunkt videre i livet.»

Sunniva Braaten

Sunniva Braaten

Mentor

«Mitt navn er Sunniva Braaten og jeg er mentor i Oslo. Jeg studerer til å bli lærer på 1.-7.trinn på Høgskolen i Oslo og Akershus. For meg er det positivt at jobben min er relevant I forhold til studiet, og jeg er glad for at MentorNorge har gitt meg muligheten til å få relevant erfaring. Jeg elsker å lære bort, og å jobbe med mennesker – så å være mentor er noe jeg trives veldig godt med. Å være mentor gir meg muligheten til å tilpasse undervisningen, slik at den passer med nivået eleven ligger på. Det er enkelteleven som er i fokus, og det mest givende ved å være mentor er å få se elever oppleve mestring innen temaer de tidligere har slitt med.»

Ingrid Angelica

Ingrid Angelica

Mentor

«Hei! Jeg heter Ingrid Angelica og jobber som mentor i Oslo-området. Jeg studerer fysikk, astronomi og meteorologi på universitetet i Oslo. Å være mentor er en veldig morsom og utfordrende jobb. Man får muligheten til å jobbe målrettet og se utviklingen til hver elev. Som mentor har jeg lært at elever kan få til mye mer enn de selv tror, om de bare får riktig hjelp og nok tid. Det er en utrolig god følelse når noen endelig skjønner noe de har slitt med, og den mestringsfølelsen gjør ofte at de tror mer på seg selv i andre sammenhenger også. En-til-en-undervisning kan legges opp til å passe hver enkelt elev best mulig. Dette er veldig effektivt sammenlignet med en vanlig skoleklasse, der lærere ofte må forholde seg til 30 elever av gangen.»

Agnete Djupvik

Agnete Djupvik

Mentor

Hei! Jeg heter Agnete Djupvik, er mentor i Trondheim og til daglig studerer jeg informatikk på NTNU. Jeg liker jobben min fordi jeg er glad i å se folk oppleve mestringsfølelse. Det er viktig for meg at man ses som et enkeltindivid, og derfor liker jeg å ta i bruk metoder som er tilpasset til den enkelte elev. Ved å bruke eksempler og elementer man er glad i og kjenner godt kan man lære andre ting bedre. Slik kan både eleven og jeg lære av hverandre, og det er det jeg synes er mest givende ved å være mentor.

Edel Optun

Edel Optun

Mentor

Hei. Mitt navn er Edel Optun og jeg er mentor i Oslo, hvor jeg studerer biokjemi ved Universitet i Oslo. For meg som mentor er det viktig at elevene får mulighet til å være mer aktiv i egen læring, og at de hele tiden kan stille meg spørsmål underveis. Det er virkelig moro å se når det går opp et lys for en elev og at eleven opplever en mestringsfølelse på områder som tidligere har blitt opplevd som uoverkommelige. Å være mentor har hjulpet meg til å se på samme problem fra flere sider, noe som gjør meg til en bedre student i min studiehverdag.

Visa Aleksi Mäntysalo

Visa Aleksi Mäntysalo

Mentor

Mitt navn er Visa Aleksi Mäntysalo og jeg er mentor i Stavanger. Jeg studerer til å bli sivilingeniør ved UiS. Årene på grunnskolen og videregående er svært definerende for ens liv, og det akademiske aspektet ved disse årene oppleves og takles forskjellig fra person til person. Dette krever at jeg som mentor må være fleksibel når det gjelder strategi for den faglige tilnærmingen for hvert enkelt individ. Gjensidig forståelse er svært viktig for en skreddersydd læreopplevelse. Mine daglige mål som mentor er: å gjøre mine elever mer sikre på sine egne ferdigheter, øke deres selvstendighet og motivere dem videre. Jeg er veldig glad og stolt over å kunne være en hjelpende hånd i denne viktige fasen i deres liv».

Oda Grimstad

Oda Grimstad

Mentor

«Hei! Mitt navn er Oda Grimstad og jeg er mentor i Bergen. Til høsten skal jeg studere til å bli grunnskolelærer ved Høgskolen i Bergen. Å være mentor er veldig spennende og det gir meg et godt innblikk i yrket som lærer. Hver elev er forskjellig og vi lærer på ulikt vis, derfor er privatundervisning en ypperlig mulighet for et mer tilpasset undervisningsopplegg for hver enkelt. Som mentor må jeg legge ned mye arbeid for å kunne gi hver elev det hun eller han trenger for å mestre faget. Når eleven knekker faglige koder og opplever mestringsfølelsen er det en fin erfaring for både elev og underviser».

Marte Hestetun

Marte Hestetun

Mentor

«Hei! Jeg heter Marte Hestetun og jeg er mentor i Oslo, hvor jeg går profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. Som mentor er jeg opptatt av at eleven får en aktiv rolle, vi utvikler undervisningsformen i fellesskap ut i fra behov, ambisjoner og nivå. En-til-en undervisning gir elevene en unik mulighet til å stille spørsmål rundt det som oppleves vanskelig, og til å kunne påvirke fokus for timene. Dette gir i seg selv mye læring, og er vanskeligere å få til i en tradisjonell klasseromssituasjon. Det er både motiverende og gøy å se når undervisningen gir resultater og elevene får til ting de tidligere har strevd med. Jeg er stolt over å få være en del av denne ordningen»!

Atle Hillmann

Atle Hillmann

Mentor

Hei! Mitt navn er Atle Hillmann og jeg er mentor i Oslo. Jeg studerer for å bli grunnskolelærer på Høgskolen i Oslo og Akershus.
Som mentor elsker jeg å hjelpe elever med utfordringene de har. Dette gjør jeg ved å gi grundige forklaring i tillegg til å prøve å skape en grunnleggende forståelse.
Jeg har også stor tro på å gjøre det man skal lære ved praktisk utforsking. Dette gir en helt ny forståelse av kunnskapen elevene skal oppnå.
Det er også viktig og danne en god relasjon til eleven og foreldrene og dette er jeg veldig opptatt av å oppnå!

Veronica Olaussen

Veronica Olaussen

Mentor

Mitt navn er Veronica Olaussen og jeg er mentor i Kristiansand. Jeg går på lektorutdanning i realfag ved universitetet i Agder (UiA) og trives i tillegg veldig godt som mentor i MentorNorge. Å undervise er noe av det beste jeg vet og hos MentorNorge får jeg relevant erfaring. Ikke minst får jeg møte mange flotte unge mennesker som jeg setter stor pris på å få lov til å være lærer for og dermed også selv få lære mer om å tilpasse undervisningen til den enkeltes behov.

Tine Waag Fjeldstad

Tine Waag Fjeldstad

Mentor

Hei! Jeg heter Tine Waag Fjeldstad og er mentor i Oslo. Jeg har studert internasjonale miljøstudier ved NMBU. Jeg trives veldig godt som mentor og synes det er fantastisk å kunne hjelpe elevene til å se ting på nye måter. Jeg er opptatt av å gi elevene en positiv læringsopplevelse, og å lytte og observere for å finne riktige læringsmetoder for hver enkelt elev. Det er veldig givende når en ny innfallsvinkel hjelper eleven til å bli bedre, og de føler at de mestrer faget.

Erik Alexander Levèn

Erik Alexander Levèn

Mentor

Hei. Jeg heter Erik Alexander Levèn og studerer til vanlig Astrofysikk på Universitetet i Oslo. Det som motiverer meg til å være en god mentor er det å kunne forklare ting på en måte som fungerer. Jeg synes også at det er viktig å kunne vise at matte og naturfag ikke bare er tall på papir, men at alt har en mening og at alt kan forklares på mange forskjellige måter. Noe av det viktigste å oppnå når man jobber med et fag er å føle en mestringsfølelse. Dersom jeg kan bidra til at eleven opplever dette, vet jeg at forståelsen i faget også øker.

Flere mentorer